His Majesty Inkosi ya Makosi Gomani V

King of the Maseko Ngoni
King of the Maseko Ngoni
King of the Maseko Ngoni
Malawi
Malawi
Malawi