Koichi Kaizawa

Representative, Chikoronai Forest Trust, FSC PIPC member